Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas

eLABa (anksčiau – LABT) projektas

Tikslas

Plėtoti integruotą Lietuvos mokslo ir studijų informacinę erdvę, apimančią tradicines bei e. bibliotekas, e. leidybą, informacijos paiešką ir pa­tei­ki­mą vartotojams, teikiančią virtualias paslaugas Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijų darbuotojams, studentams, mokiniams, gy­ven­to­jams bei kitoms e. sistemoms.

Veiklos

  • Palaikyti ir plėtoti eLABa bazinę infrastruktūrą
  • Palaikyti ir plėtoti eLABa informacinę sistemą, integruojant sukurtus projektinius produktus (ETD, PDB, Lietuvos mokslo ir studijų e. lei­dy­bos sistemą, LVB)
  • Palaikyti ir plėtoti Bibliotekų informacinę sistemą (BIS), sukuriant bendrai naudojamas paslaugas bibliotekiniams procesams au­to­ma­ti­zuoti

eLABa yra palaikoma ir plėtojama kaip Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2015 metų programos (LITMIS programos) Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos (eLABa) uždavinys.

Tam, kad efektyviau vykdyti eLABa (anksčiau – LABT) uždavinį panaudojant ne tik bendras LITMIS (anksčiau – LVU) ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų, bet ir institucijų lėšas, LVU ta­ry­bos pavedimu ir pritariant Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, 2010 m. kovo 26 d. buvo įkurtas Lietuvos akademinių bibliotekų in­for­ma­cinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumas (LABIIMSPPK). Jo sutartį pasirašė 31 Lietuvos aukštoji mokykla. Vi­suo­tinis LABIIMSPPK susirinkimas patvirtino Vilniaus universitetą 2010–2011 metams administruojančia institucija, kuri kartu su kitomis eLABa  (anksčiau – LABT) už­­da­­vi­nio veiklomis 2010–2011 metais vykdė ir eLABa  (anksčiau – LABT) palaikymą bei plėtrą. 2011 metų pabaigoje visuotinis LABIIMSPPK susirinkimas perrinko Vil­niaus universitetą administruojančia institucija 2012–2013 metams. Po dviejų metų nei vienai institucijai nepanorėjus tapti administruojančia institucija, Vilniaus universitetas liko administruoti konsorciumą ir 2014–2015 metais. 2016 metų pradžioje 2016–2017 metams administruojančia institucija patvirtintas Vytauto Didžiojo universitetas.

Valdymas ir priežiūra

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-15 20.43

Prisijungti

Pamiršau slaptažodį

Mūsų partneriai
Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija Ex Libris Aleph Primo MetaLib SFX The European Library
Mūsų partneriai

© 1999–2017 Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas   |   © 2010–2017 eLABa konsorciumas

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-28 16.56