Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas

Apie eLABa konsorciumą

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumas (toliau – konsorciumas) – tai 50 Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu. 

2010 m. kovo 26 d. buvo pasirašyta konsorciumo sutartis. 2010 m. balandžio 9 d. įvyko pirmasis konsorciumo visuotinis narių susirinkimas. Tuo metu konsorciumą sudarė 31 Lietuvos mokslo ir studijų institucija.

Konsorciumas buvo sudarytas siekiant efektyviau vykdyti 2007 m. balandžio 27 d. ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-791 patvirtintos Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 metų programos (LVU programa) uždavinį plėtoti integruotą Lietuvos mokslo ir studijų informacinę erdvę (vadinta LABT) ir tęsia LR ŠMM ministro įsakymu 2012 m. gruodžio 12 d. patvirtintos Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2015 metų programos (LITMIS) veiklas, susijusias su informacinės sistemos eLABa palaikymu ir plėtra.

Konsorciumo visuotinio narių susirinkimo pavedimų vykdymą organizuoja valdyba. Konsorciumo veiklų įgyvendinimu rūpinasi administruojanti institucija. Administruojančios institucijos funkcijas 2010–2015 m. vykdė Vilniaus universitetas. Nuo 2016–2017 m. administruojančios institucijos funkcijas vykdo Vytauto Didžiojo universitetas.

 

Kontaktai

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-02-05 17.21

Prisijungti

Pamiršau slaptažodį

Mūsų partneriai
Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija Ex Libris Aleph Primo MetaLib SFX The European Library
Mūsų partneriai

© 1999–2017 Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas   |   © 2010–2017 eLABa konsorciumas

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-28 16.56