Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas

Lietuvos akademinė e. biblioteka eLABa

Lietuvos akademinė e. biblioteka eLABa yra įteisinta Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinė sistema ir veikia kaip nacionalinė jungtinė atviros prieigos talpykla.

eLABa sukurta plėtojant LABT projektą ir įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamus projektus – „Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas“, „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ bei „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“.

eLABa yra kuriama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1506 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos (eLABa) įsteigimo“ (Valstybės žinios, 2006 m., Nr. 81-3212, įsigaliojo 2006 m. liepos 26 d.).

Pagrindinis eLABa tikslas – sukurti aplinką bei priemones ir jomis naudojantis rengti, kaupti, ilgą laiką saugoti ir įvairiais išvesties būdais pateikti skaitytojams Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentus ir šitaip sudaryti prielaidas suformuoti Lietuvos akademinę e. biblioteką.

eLABa sudaro 6 mokslo ir studijų e. dokumentų kolekcijos:

  • ETD – studijų baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, habilitacijos procedūroms teikiamų darbų apžvalgos;
  • žurnalai – periodiniai arba vienkartiniai recenzuojami mokslo leidiniai/žurnalai bei mokslo populiarinimo leidiniai/žurnalai, išspausdinti, išleisti kompaktiniais diskais arba paskelbti virtualioje aplinkoje;
  • knygos – monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ar studijų leidiniai, kurie yra arba gali būti išleisti knygos pavidalu;
  • pranešimai – pranešimai mokslinėse arba metodinėse konferencijose, seminaruose ir kitokiuose mokslo ir studijų renginiuose;
  • ataskaitos – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei projektų ataskaitos;
  • empiriniai duomenys – humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų empiriniai duomenys.

eLABa naudoja naujovišką talpyklų programinę įrangą Fedora ir išplėtotą infrastruktūrą, leidžiančią kaupti įvairių tipų mokslo ir studijų objektus ir garantuojančią šių objektų metaduomenų teikimą OAI-PMH protokolu OAI DC, OAI ETD-MS ir MARCXML formatais. eLABa nuolat pildoma naujais visateksčiais dokumentais. Didžiąją dalį visų sukauptų dokumentų sudaro magistro baigiamieji darbai ir daktaro disertacijos bei jų santraukos. Taip pat nemažai sukaupta mokslo žurnalų straipsnių.

Naujoviška ir perspektyvi eLABa architektūra dera ir yra integruota su Europos ir pasaulio tarptautiniais AP talpyklų projektais, tokiais kaip NDLTD, DRIVER, OpenAIRE, DART-Europe, Peer ir kt.

 


 

Statistika


Konsultacijos ir detali informacija teikiama el. paštu adresu info@library.lt ir telefonu Nr. 8 610 45 127.

Fedora Commons       Ex Libris Aleph

Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-21 16.48

Prisijungti

Pamiršau slaptažodį

Mūsų partneriai
Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija Ex Libris Aleph Primo MetaLib SFX The European Library
Mūsų partneriai

© 1999–2017 Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas   |   © 2010–2017 eLABa konsorciumas

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-28 16.56