Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas

Lietuvos ETD informacinė sistema

Magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (toliau – ETD) kūrimas, saugojimas ir pateikimas pasaulinei akademinei visuomenei yra labai aktualus. Nuo 1996 m. internete veikia projektas „Tinklinė skaitmeninė tezių ir disertacijų biblioteka“ (angl. Networked Digital Library of Theses and Dissertations, NDLTD), kuris aktyviai skatina naujų ir pilotinių ETD projektų vykdymą visame pasaulyje. Lietuvos ETD informacinė sistema buvo pradėta kurti 2003 metais Lietuvos aukštųjų mokyklų iniciatyva, vykdant projektą „ETD Lithuania Project as Pilot for Baltic States“. Projekto „ETD Lithuania Project as Pilot for Baltic States“ vykdymo sutartis tarp Kauno technologijos universiteto ir UNESCO pasirašyta 2003 m. gruodžio 15 d. Projektą vykdė Kauno technologijos universitetas kartu su 13 Lietuvos valstybinių universitetinių aukštųjų mokyklų ir Rygos technikos universitetu. Projekto tikslas – vadovaujantis „UNESCO ETD Guide“ (Paris: UNESCO, 2002, http://etdguide.org) rekomendacijomis, parengti ir įvykdyti projekte dalyvaujančiose universitetinėse aukštosiose mokyklose studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų el. versijų, vadinamų ETD, atrankos, surinkimo, ilgalaikio saugojimo ir pateikimo pilotinį projektą, parengti jo tęstinumo prielaidas ir paskleisti pasiektus rezultatus kituose Baltijos šalių universitetuose.

Lietuvos ETD informacinės sistemos kūrimo tikslai – pagerinti baigiamųjų darbų kokybę ir suteikti prieigą prie mokslo tyrimų rezultatų. 2004 m. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patvirtinti šios duomenų bazės kūrimo nuostatai. Nuo 2006 m. Lietuvos ETD informacinė sistema yra nacionalinės talpyklos – Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos eLABa dalis (eLABa ETD).

eLABa ETD priežiūrą ir plėtrą vykdo Lietuvos aka­de­mi­nių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms pa­lai­ky­mo ir plėt­ros kon­sor­ciu­mo Informacinių sistemų priežiūros darbo grupė

 Lietuvos magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistemos kū­ri­mo nuostatai (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2004-12-14 įsakymu Nr. ISAK-1995)
 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-12-14 įsakymas Nr. ISAK-1995 „Dėl Lietuvos magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro di­ser­ta­ci­jų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistemos kūrimo nuostatų patvirtinimo“
 Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos (eLABa) nuostatai (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2006-07-14 įsakymu Nr. ISAK-1506)
 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006-07-14 įsakymas Nr. ISAK-1506 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos (eLABa) įsteigimo“


ETD katalogai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ETD įrašomi Lietuvos ETD katalogą ir Lietuvos akademinės e. bibliotekos eLABa talpyklą. ETD aprašus iš eLABa talpyklos pasiima pasauliniai ETD suvestiniai katalogai.

Lietuvos ETD katalogas (etd.library.lt) Ieškoti:
eLABa išteklius Lietuvos virtualioje bibliotekoje (ne tik ETD) Ieškoti:
  DART-Europe suvestinis katalogas Ieškoti:
  DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) suvestinis katalogas (ne tik ETD) Ieškoti:
  Google Mokslinčius (ne tik ETD) Ieškoti:
  NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) suvestinis katalogas Ieškoti:
  OATD (Open Access Theses and Dissertations) suvestinis katalogas Ieškoti:

ETD pateikimas ir administravimas

Lietuvos ETD IS talpykla (etd.elaba.lt)


Statistika


Institucijų ETD informacinės sistemos

Aleksandro Stulginskio universitetas Katalogas Svetainė Nuostatai Pateikimo instrukcija
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Katalogas Svetainė Nuostatai  
Kauno technologijos universitetas Katalogas Svetainė Nuostatai Pateikimo instrukcija
Klaipėdos universitetas Katalogas Svetainė Nuostatai Pateikimo instrukcija
Lietuvos edukologijos universitetas Katalogas Svetainė Nuostatai Pateikimo instrukcija
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Katalogas   Nuostatai  
Lietuvos sporto universitetas Katalogas Svetainė Nuostatai Pateikimo instrukcija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Katalogas Svetainė Nuostatai Pateikimo instrukcija
Mykolo Romerio universitetas Katalogas Svetainė Tvarka Pateikimo instrukcija
Šiaulių universitetas Katalogas Svetainė Aprašas Pateikimo instrukcija
Vilniaus dailės akademija Katalogas      
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Katalogas Svetainė Laikinieji nuostatai  
Vilniaus universitetas Katalogas Svetainė Aprašas Pateikimo instrukcija
Vytauto Didžiojo universitetas Katalogas Svetainė Nuostatai Pateikimo instrukcija

Seminarai

Seminaras-pasitarimas „ETD Lithuania Project as Pilot for Baltic States“ (2004-02-26)

Darbotvarkė
Išvados ir rekomendacijos, patvirtintos seminaro–pasitarimo dalyvių
Pranešimai:
UNESCO – Lietuvos ETD projektas Pabaltijo valstijose (prof. A. Targamadzė)
ETD, E-Publishing and Lithuanian Virtual Library (V. Kučiukas)
Pilot ETD Project in Faculty of Informatics (KTU) and Offer of ETDs Submitting Procedures (A. Štreimikis)
Role of Library in Creation of ETD Metadata (L. Bloveščiūnienė)
ETDs Submission Software (A. Franckevičius)

Antrasis seminaras-pasitarimas „ETD Lithuania Project as Pilot for Baltic States“ (2004-03-29)

Darbotvarkė
Reziumė
Pranešimai:
ETD – Part of Lithuanian Science & Study E-Publishing Project (V. Kučiukas)
Perfomance of UNESCO ETD Project (A. Štreimikis)
Creation, Clustering and Using of ETD Metadata, Submitting Them to NDLTD (L. Bloveščiūnienė)
ETDs Submission Software (A. Franckevičius)

Seminaras-pasitarimas „Aktualūs katalogavimo klausimai“ (2004-05-06)

  Darbotvarkė
Pranešimai:
Lietuvos ETD IS tarnybinė stotis (S. Grigonis)
Lietuvos ETD IS: Informacijos šaltiniai (L. Salelionis)


Institucijų bibliotekų darbuotojai daugiau informacijos, susijusios su ETD, gali rasti LABT svetainės skyrelyje „Darbuotojams“.

Konsultacijos ir detali informacija teikiama el. paštu adresu etd@library.lt ir telefonu Nr. 8 610 45 127.

 

VALET for ETDs       Fedora Commons       Ex Libris Aleph       Ex Libris Primo

Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-21 16.48

Prisijungti

Pamiršau slaptažodį

Mūsų partneriai
Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija Ex Libris Aleph Primo MetaLib SFX The European Library
Mūsų partneriai

© 1999–2017 Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas   |   © 2010–2017 eLABa konsorciumas

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-28 16.56